sobota, 16 marca 2013

Nagroda im. Karla Dedeciusa
Od 2003 roku co dwa lata Robert Bosch Stiftung i Deutsches Polen-Institut przyznają Nagrodę im. Karola Dedeciusa. Jest to wyróżnienie nazwane imieniem nestora tłumaczy literatury polskiej, pochodzącego z Łodzi, zasłużonego pośrednika między Niemcami a Polską. Karl Dedecius oprócz przekładów najwibitniejszych literatów Polskich na Niemiecki ( Miłosza, Szymborskiej)  jest również autorem książek z dziedziny stosunków polsko-niemieckich, literaturoznawstwa oraz teorii przekładu. Wielkim i nieocenionym dziełem życia Dedeciusa jest 7-tomowa Panorama der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts (Panorama literatury polskiej XX wieku).


Karl Dedecius

Nagroda im. Karla Dedeciusa, będąca wsparciem dla tłumaczy i docenieniem ich trudnej pracy, przyznawana jest polskim tłumaczom literatury niemieckojęzycznej i niemieckim tłumaczom literatury polskiej. Zostają oni wyróżnieni za wybitne osiągnięcia translatorskie, jak także za pracę na rzecz porozumienia między Polakami i Niemcami oraz budowanie językowych mostów między narodami. Nagroda ta zastąpiła przyznawane od 1981 r. wyróżnienie dla polskich tłumaczy literatury niemieckiej.

Co dwa lata na przemian raz w Krakowie a raz w Darmstadt Deutsches Polen-Institut urządza wielką galę, podczas której laureaci (tłumacz polski i tłumacz niemiecki), wybrani przez niemiecko-polskie jury pod honorowym przewodnictwem profesora Karla Dedeciusa, odbierają nagrodę w wysokości 10 tys. euro.

Tłumacze mogą osobiście zgłaszać swoją kandydaturę do konkursu. Mogą zrobić to także wydawnictwa albo przedstawiciele z branży oraz z grona zainteresowanej publiczności. 

Laureaci:

2003 -  Hans-Peter Hoelscher-Obermaier 
         - Krzysztof Jachimczak
2005 -  Olaf Kühl
         -  Maria Przybyłowska
2007 -  Martin Pollack 
         -  Tadeusz Zatorski
2009 -  Renate Schmidgall
         -  Ryszard Wojnakowski 
2011 -  Esther Kinsky
         -  Ryszard Turczyn
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz